Sport10 gewaarschuwd voor het uitzenden van een niet-conforme sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (19 juni 2014, 17u-23u), waaronder Sport10 (NV Lint Media).

Tijdens de onderzochte periode wordt het auto- en rallyprogramma 'Pitstoptv.be' uitgezonden. Voor de aanvang van het tweede deel van het programma wordt een sponsorvermelding voor www.ikrijslim.be uitgezonden.

De spot duurt zeven seconden en bestaat uit een stilstaande en beeldvullende afbeelding van een wagen. Bovenaan in beeld wordt volgende tekst vermeld: (vraag)... "ZIN IN EEN SPLINTERNIEUWE WAGEN?" ... (antwoord) WWW.IKRIJSLIM.BE. Naast de wagen werd een andere visuele vermelding weggeblurd.

Volgens de VRM krijgt de sponsorboodschap het karakter van een reclameboodschap waardoor ze niet strookt met artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

De VRM meent dat het in voorliggende zaak niet gaat om een louter imago-ondersteunende boodschap van de sponsor in kwestie. De sponsorvermelding bevat specifieke promotionele elementen die aanzetten tot consumptie door het gebruik van de woorden 'zin in' en 'splinternieuw'. Door de website www.ikrijslim.be als antwoord voor te stellen op de vraag "zin in een splinternieuwe wagen?" wordt de kijker aangespoord om die website te bezoeken. Daardoor is niet voldaan aan de bepalingen van artikel 2, 41°, van het Mediadecreet.

Sport10 erkent de inbreuk.

De VRM besluit Sport10 te waarschuwen voor deze inbreuk. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de omvang van de omroeporganisatie, het feit dat de omroeporganisatie heeft aangekondigd zich onmiddellijk te zullen conformeren en dat het om een eerste inbreuk gaat.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Lint Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 november 2014
Beslissingsnummer:
2014-043
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek