Boete voor lokale radio Aalst Noord 106.7 (Aalst) wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden

Bij veldsterktemetingen tijdens de maand juni 2013 door de onderzoekscel van de VRM wordt vastgesteld dat de uitzendingen van radio  Aalst Noord 106.7 verder reiken dan het vergunde zendbereik toelaat. Door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) wordt daarop een uitvoerig onderzoek gevoerd. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat:

  • Aalst Noord 106.7 uitzond met een te hoog vermogen
  • Aalst Noord 106.7 uitzond met een niet-vergunde antenneconfiguratie
  • Aalst Noord 106.7 gebruik maakte van een korter kabeltype dan vergund

Door het gebruik van een technische uitrusting die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is, begaat de lokale radio-omroep een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet.

VRM legt lokale radio Aalst Noord 106.7 een boete van 500 euro op.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Music And Info
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 november 2013
Beslissingsnummer:
2013-019
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek