Stories TV gewaarschuwd voor sponsorvermeldingen bij het journaal

De Vlaamse Regulator voor de Media waarschuwt NV Vlamex wegens het aanbrengen van sponsorvermeldingen bij het journaal.

De VRM controleerde de uitzendingen van het omroepprogramma Stories TV van NV Vlamex van 10 januari 2012.

Na het journaal ('De Vlaanders') werd een weerbericht ('Het Weer') uitgezonden waarna drie visuele vermeldingen werden getoond met het karakter van een sponsorvermelding. De VRM stelt vast dat de scheiding tussen het journaal en het weerbericht een kunstmatig karakter heeft vermits lay-out, kleurgebruik, commentaarstem de facto op elkaar aansluiten en de presentatrice bij het leveren van de voice-over commentaar bij het weerbericht duidelijk een bruggetje maakt met het programma 'De Vlaanders'.

De toezichthouder stelt bijgevolg een inbreuk vast op de bepaling dat journaals niet mogen worden gesponsord.

Rekening houdend met de beperkte omvang van de omroeporganisatie en het gegeven dat alle logo's ondertussen werden verwijderd, acht de VRM een waarschuwing een gepaste sanctie.

Mediadecreet

“Journaals en politieke informatieprogramma’s mogen niet worden
gesponsord.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlamex
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 12 juni 2012
Beslissingsnummer:
2012-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek