Geen inbreuk m.b.t. must carry bij Numericable

De onderzoekscel van de VRM startte onderzoek naar het mogelijks niet opnemen van het derde televisieomroepprogramma van de VRT (Ketnet - OP12), in het analoge distributieaanbod van Numericable (bediende gemeenten: Wemmel en Drogenbos). Eveneens werd een onderzoek opgestart m.b.t. het mogelijks niet doorgeven van de radioprogramma's van de Nederlandse openbare omroeporganisatie in het basisaanbod van de dienstenverdeler.

In het verweer geeft Numericable aan geen louter analoog basisaanbod te bezitten. Het huidige basisaanbod bestaat uit negentien analoge en vijf onversleutelde digitale televisiekanalen, waaronder Ketnet (OP12). Dit basisaanbod wordt aangeboden onder de naam "Teledistributieaanbod" en is het goedkoopste aanbod bij Numericable. Het aanbod is inherent aan de aansluiting bij Numericable en wordt toegekend aan alle abonnees.

De onversleutelde digitale kanalen worden door Numericable onder DVB-T norm op de kabel uitgezonden. Op deze manier wil Numericable een maximum aantal klanten de mogelijkheid geven die kanalen te ontvangen nu er reeds jaren televisietoestellen bestaan voorzien van een analoge tuner en een DVB-T tuner. Het gebruik van de DVB-T norm betekent geenszins dat de programma's via de ether te ontvangen zijn. Volgens de dienstenverdeler is zijn tussenkomst vereist opdat mensen met een DVB-T tuner in hun televisietoestel de DVB-T kanalen zouden kunnen ontvangen. Abonnees van wie het tv-toestel nog geen DVB-T tuner heeft, hebben bij Numericable de keuze tussen de aankoop van de nodige apparatuur op de markt of een gratis decoder van Coditel.

Met betrekking tot het aanbieden van de radio-omroepprogramma's van de Nederlandse openbare omroeporganisatie, bevestigt Numericable dat deze reeds geruime tijd deel uitmaken van het basisaanbod en toegankelijk zijn voor alle abonnees.

Uit het verweer van Numericable blijkt dat de dienstenverdeler zowel het derde televisieomroepprogramma van de VRT als de radio-omroepprogramma's van de Nederlandse openbare omroeporganisatie verdeelt via het basisaanbod overeenkomstig artikel 186, § 1, 1° en 4°, van het Mediadecreet. Bijgevolg wordt geen inbreuk vastgesteld.

Mediadecreet

Artikel 186, §1, 1°, en 4°, van het Mediadecreet bepaalt:

"De dienstenverdelers, vermeld in artikel 185, § 1, eerste lid, moeten, op het ogenblik dat de volgende lineaire omroepprogramma's worden uitgezonden, ze in hun geheel verdelen in hun basisaanbod:

1° de omroepprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap;

4° twee radio-omroepprogramma's en de televisieomroepprogramma's van de Nederlandse openbare omroeporganisatie."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Coditel Brabant/Numericable
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 oktober 2012
Beslissingsnummer:
2012-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek