Aanvraag zendvergunning VZW Radio Gent

De VRM ontving een aanvraag van VZW Radio Gent m.b.t. een wijziging van de zendvergunning.

Een verplaatsing van de zendinstallatie mag, op basis van artikel 135 van het Mediadecreet, door de VRM slechts toegestaan worden voor zover de verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de gevraagde verplaatsing niet inpasbaar is in het Vlaamse frequentieplan. Bijgevolg wordt de gevraagde zendvergunning niet toegekend.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VZW Radio Gent
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 oktober 2012
Beslissingsnummer:
2012-030
Type procedure:
Vergunning