Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 maart 2011
Beslissingsnummer:
2011-003
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek