VRM waarschuwt Stories TV voor enkele inbreuken op het Mediadecreet

De VRM waarschuwt Stories TV voor enkele inbreuken op het Mediadecreet.

De VRM controleerde de uitzendingen van Stories TV van 19 september 2011 (17u-23u).

Geen logo productplaatsing
Op die datum werd het programma 'Tendens Huis' uitgezonden. Er wordt duidelijk aandacht besteed aan 'Recticel', wiens merknaam en logo prominent in beeld wordt gebracht. Aan het einde van het programma wordt o.a. Recticel als programmasponsor vermeld.

De VRM is echter van oordeel dat hier sprake is van productplaatsing, die evenwel - omwille van het ontbreken van het PP-logo bij het begin en aan het einde van het programma - niet in overeenstemming is met de voorwaarden die worden opgelegd door artikel 100, § 1, 4° van het Mediadecreet en met de artikelen 1 tot 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing. 

Sponsorvermeldingen bij het journaal
Tijdens de onderzochte periode werd ook het programma 'De Vlaanders' uitgezonden. Het programma in kwestie wordt geproduceerd in samenwerking met de regionale televisieomroeporganisaties AVS en Focus/WTV en belicht voornamelijk de actualiteit m.b.t. de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Aan het einde van het programma verschijnen enkele sponsorvermeldingen.

Het Mediadecreet bepaalt echter dat 'Journaals en politieke informatieprogramma's niet mogen gesponsord worden'.

De VRM besluit Stories TV te waarschuwen, gelet op de aard van de inbreuken en de afwezigheid van kwade trouw.

Mediadecreet

“Journaals en politieke informatieprogramma’s mogen niet worden
gesponsord.”

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlamex
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 december 2011
Beslissingsnummer:
2011-032
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek