Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 april 2010
Beslissingsnummer:
2010-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek