Zaak van VRM tegen NV Telenet

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Telenet
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 maart 2010
Beslissingsnummer:
2010-014
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek