Zaak van VRM tegen NV Euro 1080

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Euro 1080
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2010
Beslissingsnummer:
2010-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek