Zaak P.L. tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Partij 1:
P.L.
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 29 september 2010
Beslissingsnummer:
2010-032
Type procedure:
Klacht