Beslissing 2005-075 vernietigd bij arrest van de raad van state (208.674)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 4 november 2010
Beslissingsnummer:
2005-075
Type procedure: