Beslissing 2005-075 vernietigd bij arrest van de raad van state (208.674)