Aanvraag zendvergunning vzw Radio Sympatiek

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 december 2010
Beslissingsnummer:
2010-054
Type procedure:
Vergunning