Zaak VRM tegen VZW TV Kempen en Mechelen (RTV)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW TV Kempen en Mechelen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 november 2008
Beslissingsnummer:
2008-069
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek