Aanvraag tot wijziging van de zendvergunning van VZW Info FM

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 augustus 2008
Beslissingsnummer:
2008-048
Type procedure:
Erkenning