Zaak VRM tegen NV Coditel Brabant

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV CODITEL BRABANT
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 oktober 2007
Beslissingsnummer:
2007-055
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek