Zaak VRM tegen BVBA Coditel Braban

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Coditel Brabant
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 december 2007
Beslissingsnummer:
2007-068
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek