Bezwaarschrift van BVBA Limago tegen beslissing 2006/031