Beslissing inzake het bezwaarschrift van Jürgen Verstrepen en BCC&V