Bezwaarschrift van Radio Super FM tegen beslissing 2005/043

Partij 1:
VZW Vrije en Open Communicatie (VROPECO) (Radio Super FM)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 7 juli 2005
Beslissingsnummer:
2005-063
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek