Ambtshalve onderzoek tegen Radio Brugge

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Socio-Culturele Organisatie voor Brugse Informatie en Animatie:VINYL (radio Brugge)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 21 januari 2005
Beslissingsnummer:
2005-012
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek