Klacht van Radio Super tegen Radio Centraal

Partij 1:
Stichting Communicatie Waasland (Radio Super)
Partij 2:
Radio Centraal (radio Centraal)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 15 oktober 2004
Beslissingsnummer:
2004-056
Type procedure:
Klacht