Beslissing inzake het bezwaarschrift van Radio Maximum

Partij 1:
v.z.w. Centrum Radio Mechelen (Radio Maximum)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 11 april 2003
Beslissingsnummer:
2003-028
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek