Ambtshalve onderzoek tegen Radio Royaal

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Royaal Regionaal (radio Royaal)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 4 november 2003
Beslissingsnummer:
2003-057
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek