Klacht tegen tegen vzw Regionale Omroep Oost-Brabant (ROB-televisie)

Partij 1:
M. VAN KERCKHOVEN, L. VAN BACKLE en W. DE WULF
Partij 2:
vzw Regionale Omroep Oost-Brabant (ROB-televisie)
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 11 september 2002
Beslissingsnummer:
2002-006
Type procedure:
Klacht