Bezwaarschrift Radio Arta tegen beslissing 2002/029

Partij 1:
v.z.w. Radio Merlijn (Radio Arta)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 14 juni 2002
Beslissingsnummer:
2002-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek