Ambtshalve onderzoek tegen Event TV N.V.

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
EVENT TV Vlaanderen N.V.
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 19 maart 2001
Beslissingsnummer:
2001-008
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek