Ambtshalve onderzoek tegen Radio Holiday

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Vrije Lokale Radiozender Groot Peer
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 1 december 2000
Beslissingsnummer:
2000-065
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek