Advies bij voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de procedure voor het Vlaams Commissariaat voor de Media

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Vlaamse raad voor reclame en sponsoring op radio en televisie (1993-1998)
Datum publicatie: 9 maart 1998
Beslissingsnummer:
A1998-01
Type procedure:
Advies