2.7. Proximus NV

2.7.1 Structuur en aandeelhouders

Proximus nv was aanvankelijk een telecomoperator. Pas later bracht de onderneming ook mediaproducten op de markt. Het bedrijf ontstond als "Belgacom nv" in 1992 uit de overheidsdienst "Regie van Telegrafie en Telefonie" (RTT).

In 1994 werd Belgacom nv getransformeerd van autonoom overheidsbedrijf tot "naamloze vennootschap van publiek recht". In 1996 verkocht de Belgische regering 50% min 1 van de aandelen van Belgacom nv aan het consortium ADSB Telecommunications. In 2004 deed Belgacom nv zijn intrede op de beurs. Op datum van de redactie van dit mediaconcentratierapport waren de wijzigingen in het aandeelhouderschap t.o.v. 2014 zeer beperkt. In Tabel 49: Aandeelhoudersstructuur Proximus nv wordt een overzicht van de aandeelhoudersstructuur gegeven.

Belgacom nv hanteert vanaf 29 september 2014 nog slechts één commercieel merk, nl. Proximus, voor vaste en mobiele communicatie, tv en IT-oplossingen. Op 22 juni 2015 veranderde ook de naam van de onderneming zelf naar Proximus nv van publiek recht.

Tabel 49: Aandeelhoudersstructuur Proximus nv

Op 30/09/2015:

Aandeelhouder

% kapitaal

Belgische Staat

53,51%

Proximus eigen aandelen

4.74%

Free-float

41,74%

Totaal

100%

Bron: Proximus nv, "Aandeelhouderschap", op 25/08/2015, Brussel, http://www.proximus.com/nl/investors/proximus-share

De structuur van Proximus volgt de specifieke activiteiten waar de dochterondernemingen zich mee bezighouden en de groep heeft ook een groot aantal buitenlandse dochterondernemingen.

Er verandert niets voor de merken Mobile-for, Awingu en Proximus Spear IT. Van Tango en Telindus blijven enkel de buitenlandse activiteiten over. Scarlet zal de tv-en telecomdiensten onder zijn eigen merk blijven aanbieden.

Figuur 25: Organigram Proximus nv - tekstuele beschrijving figuur 25

Organigram Proximus nv

Bron: VRM op basis van informatie NBB & Proximus

2.7.2 Aanbod Proximus nv

2.7.2.1 Radio

Proximus nv is wat radio betreft enkel actief als distributeur. Het signaal van de radiostations wordt doorgegeven via het "Proximus TV"-aanbod.

2.7.2.2 Televisie

Proximus nv startte zijn activiteiten in de televisiewaardeketen binnen het distributiesegment. Het bedrijf was in 2005 de eerste onderneming die in Vlaanderen digitale interactieve televisie op de markt bracht.

Naast het standaardaanbod heeft Proximus nv een aantal Nederlandstalige boeketten in de aanbieding:

  • Lineaire boeketten: Multi boeket, Kids boeket, Entertainment boeket, Nature & Discovery boeket, Music & Culture boeket, Sports & Pleasure boeket, X-Adult boeket
  • Lineaire opties: TV Replay, Proximus 11+ en de optie TV Overal: te downloaden op gsm, tablet of op computer. Om TV Overal te kunnen gebruiken, moet de klant een MyProximus-account hebben en verbonden zijn met het Proximus-netwerk (via wifi, 3G of 4G, of een Wi-Fi Hotspot).
  • Niet-lineaire opties: Movies & Series Pass, Kids Pass, Cinefeel Pass, X-Adult Pass, Gay Pass

De dochtermaatschappij Skynet iMotion Activities nv is ook actief als televisieomroeporganisatie (lineair en niet-lineair) met als aanbod Proximus Op Aanvraag, ZOOM, Proximus 11 en Proximus 11+.

Het Proximusnetwerk werd eveneens door dienstenverdeler Base Company nv gebruikt voor zijn Snow-televisieaanbod. Eind juni 2015 zette Base evenwel Snow stop en konden klanten kosteloos overstappen naar het televisie-aanbod van Proximusdochter Scarlet.

De stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector[87] voorziet dat dienstenverdelers ofwel een bijdrage storten in het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ofwel opteren voor een co-productieproject. Aangezien Proximus nv (vroeger Belgacom TV) in 2014 voor deze laatste optie gekozen heeft, wordt het bedrijf dus ook in beperkte mate actief op het vlak van co-productie.

2.7.2.3 Geschreven pers

Proximus nv is niet actief op de markt voor dagbladen en periodieke publicaties.

2.7.2.4 Internet

Proximus nv is met skynet.be de eigenaar van een populaire portaalwebsite met een uitgebreid aanbod van onder andere nieuws, muziek en sport.

Skynet Advertising doet de reclameregie voor verschillende websites, met name voor de sites Auto55.be, autofans.be, autolive.be, autosalon.be, belgiumsoccer.be, meteoservices.be, skynet.be, twitch.tv, voetbalkrant.com, zoomin.tv, shazam for tv app, 2dehands.be, vroom.be en yahoo.

Proximus nv treedt eveneens op als internet service provider en netwerkbeheerder.

Via zijn mobiele telefonienetwerk zorgt het voor de distributie van mobiel internet.

Dochtermaatschappij Scarlet tenslotte is een telecomprovider die zowel vaste als mobiele telefoniediensten, internetverbindingen (ADSL en VDSL) en digitale televisie aanbiedt.

2.7.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

Proximus nv is een belangrijke aanbieder van vaste telefonie, mobiele telefonie en breedbandverbindingen (als apart product of gecombineerd in pack) en digitale televisie.

Proximus was sinds 2011 eigenaar van de The Phone House-winkels die mobiele contracten van verschillende operatoren verkochten. In 2015 verdween het merk The Phone House. Proximus sloot een vijftiental winkels en vormde de overige om tot Proximuscenters die enkel nog diensten van het merk Proximus verkopen.

De crossmedialiteit van Proximus nv is terug te vinden op verschillende niveaus. Enerzijds worden de productbundels waarbij de consument televisie, telefonie en internet kan combineren in een pack alsmaar populairder. Anderzijds wordt er ook toenadering gezocht tot gespecialiseerde technologie of dienstenleveranciers. Zo heeft Proximus nv een strategisch partnerschap met Samsung, een leverancier gespecialiseerd in de productie van tablets en tv's.

2.7.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

Proximus nv is actief in Brussel en Wallonïe in dezelfde sectoren als hierboven vermeld en is in het buitenland via verschillende dochterondernemingen in de sector van telecommunicatie actief.

Figuur 26: Productoverzicht Proximus nv

Proximus

Content

productie

Aggregatie

Distributie

Bereik

Radio

 -

 -

PROXIMUS TV

 

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

Televisie

 -

PROXIMUS TV BASISAANBOD

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

 -

 -

PROXIMUS TV BOEKETTEN: (bijvoorbeeld: KIDS boeket, Entertainment boeket,..), lineaire opties en SVoD (bijvoorbeeld: Kids Pass, M&S Pass,..)

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

 -

PROXIMUS TV OP AANVRAAG

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

 -

TV OVERAL

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

 11

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

 11+

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

ZOOM

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

Geschreven pers

 -

 -

 -

Internet

 -

PROXIMUS INTERNET

START/COMFORT/MAXI

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

 -

BUSINESS WEB HOSTING

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

 -

PROXIMUS FON

Product dat gericht is op een buitenlandse markt

SKYNET.BE

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

Divers

PROXIMUS PACKS

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

SCARLET ONE

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

SKYNET ADVERTISING

Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt 

BUITENLANDSE TELECOMACTIVITEITEN

Product dat gericht is op een buitenlandse markt

 

[87] Zoals beschreven in artikel 184/1, § 2, van het Mediadecreet, zie ook infofragment: Stimulering van de audiovisuele sector door de dienstenverdelers onder punt 1.2.1.2 Onafhankelijke productiehuizen.