2.11. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie NV

2.11.1 Structuur en aandeelhouders

De openbare omroep Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) is een naamloze vennootschap van publiek recht. De Vlaamse overheid is de enige aandeelhouder.

De groep heeft één 100% dochtermaatschappij, de reclameregie Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR). De VAR nv heeft een participatie van 50% in internetreclameregie Pebble Media nv. Eind september 2013 nam de VRT nv een participatie van 10% in het productiehuis De Chinezen nv.

Tabel 52: Aandeelhouders VRT nv

Aandeelhouder

% kapitaal

Vlaamse overheid

100%

Totaal

100%

Figuur 33: Organigram VRT nv - tekstuele beschrijving figuur 33

Organigram VRT nv

Bron: VRM op basis van informatie NBB

2.11.2 Aanbod Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv

2.11.2.1 Radio

Het intern productiehuis VRT Radio staat in voor de productie van de radioprogramma's en levert ook de content van de radionetsites.

De VRT nv beschikt over vier radionetten met landelijke invulling: Radio 1, MNM, Studio Brussel en Klara. Radio 2 heeft een landelijk bereik maar sommige tijdsloten zijn regionaal ontkoppeld.

De VRT maakt gebruik van het multimediale merk Sporza om op Radio 1 aan live sportverslaggeving te doen.

Sinds 1 januari 2012 worden de uitzendingen van Radio 1 en Radio 2 ook via satelliet verspreid, zodat ze wereldwijd beluisterbaar zijn.

De radionetten Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM worden verspreid via de klassieke etherdistributie. Daarvoor doet het bedrijf beroep op Norkring België. [96] Daarnaast zijn er "extra radiostromen" (Klara continuo, MNM Hits, Nieuws+ en Ketnethits) te ontvangen op verschillende platformen. Het extra radioaanbod van de VRT nv en de manieren waarop het kan beluisterd worden zijn weergegeven in Tabel 53: Extra radio-aanbod VRT.

Tabel 53: Extra radio-aanbod VRT nv[97]

 

DAB

Internet

Mobiel

DVB-C

IPTV

DVB-T

MNM Hits

x

x

x

x

x

x

Klara Continuo

x

x

x

x

x

x

Nieuws +

x

x

x

x

x

x

Ketnethits

-

x

x

-

-

-

DAB = Digitale radiospeler
Internet = De radiospeler op het internet
DVB-C = Digitale televisie via de kabel
IPTV = Digitale televisie via de ADSL-technologie
DVB-T = Digitale televisie via de ether

2.11.2.2 Televisie

De VRT nv heeft een aantal interne productiehuizen die in eerste instantie tv-programma's maken, maar ook content leveren voor de VRT-websites. VRT Televisie is het interne productiehuis dat de meest uiteenlopende televisieprogramma's maakt (show, quiz, magazine, talkshow, reality, humor, fictie, comedy, documentaire, cultuur- en jongerenprogramma's ...). Het andere interne productiehuis is VRT Informatie.

De afdeling Operationele Activiteiten staat in voor de toelevering van productie- en facilitaire diensten aan de interne productiehuizen.

De VRT nv biedt met Eén en Canvas en Ketnet lineaire en niet-lineaire televisiediensten aan. Gedurende een beperkte periode was er ook een derde VRT-kanaal Ketnet /Op12, maar ten gevolge van het vernieuwde regeerakkoord (2015) werd dit afgeschaft.

In samenwerking met de distributeurs biedt de VRT ook on demand diensten aan (nl. Net Gemist, licht uitgesteld kijken en Ooit Gemist). Verschillende programma's zijn ook op de eigen websites van VRT te (her-)bekijken.

Onder de vlag van het multimediale merk Sporza brengt de VRT nv de rechtstreekse verslaggeving van sportevenementen en een overzicht van alle andere sporthoogtepunten op tv, naast sportnieuws en -duiding.

Vroeger beschikte de VRT nv over een zenderpark en dus over een eigen distributiekanaal voor radio en tv. Dit zenderpark werd echter verkocht aan Norkring België nv dat momenteel de free-to-air DVB-T-uitzendingen voor de VRT nv verzorgt.

De VRT nv werkte in de startfase mee aan Stievie, een proefproject rond een app voor live en uitgesteld kijken. Het bedrijf heeft uiteindelijk geen participatie genomen in Stievie nv.

2.11.2.3 Geschreven pers

De VRT nv is niet actief op de markt voor geschreven pers.

2.11.2.4 Internet

De VRT nv biedt content aan via het internet. Dit gebeurt via de corporate site vrt.be en websites die overeenstemmen met de merken (mnm.be, klara.be, radio1.be, radio2.be, stubru.be, een.be, canvas.be, ketnet.be en kaatje.be).

Verder is er een internetradiospeler radioplus.be en de themasites deredactie.be en sporza.be. De cultuursite cobra.be wordt niet meer aangevuld sinds augustus 2015. Ze is enkel nog beschikbaar als archiefsite. Nieuwe culturele bijdragen verschijnen op de subsite canvas.be/cultuur.

De VRT nv richt zich ook op buitenlanders zodat zij op de hoogte zijn van het nieuws in Vlaanderen. Dit gebeurt via de websites flandreinfo.be (Frans), flandersnews.be (Engels) en flanderninfo.be (Duits). Deze subsites van deredactie.be bevatten een selectie uit het algemene nieuws en sportnieuws met anderstalige beeldfragmenten. Via de website fansofflanders.be kunnen buitenlanders op een luchtige manier met Vlaanderen en Vlaamse cultuur kennismaken.

Een bijzonder onderdeel van de VRT-website is vrt-taal.net, waar taaltips gegeven worden.

VRT biedt in het verlengde van haar aanbod ook een aantal apps aan.

2.11.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

Als enige aandeelhouder van de VAR nv, heeft de VRT nv een reclameregie in zijn portfolio. De VAR nv houdt op haar beurt een participatie aan in de internetreclameregie Pebble Media nv.

Daarnaast brengt de VRT nv ook line extensions op de markt. Dit zijn onder meer producten (zoals cd's en boeken) die zijn afgeleid van de VRT-programma's.

De VRT nv voert een crossmediaalaanbod met al haar merken.

2.11.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

De VRT nv neemt als lid van de European Broadcasting Union (EBU), de vereniging van Europese openbare radio- en televisieomroepen, actief deel aan de Eurovisie- en Euroradio-uitwisselingen.

Daarnaast levert de VRT nv ongeveer een derde van de programma's (in alle genres) van het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), de publieke satellietzender voor Nederlandstaligen in het buitenland. Aan BVN is ook een website gekoppeld, bvn.tv.

Figuur 34: Productoverzicht VRT nv

VRT NV

Contentproductie

Aggregatie

Distributie

Bereik

Radio

VRT RADIO

 -

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

RADIO 1

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MNM

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

STUDIO BRUSSEL

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

KLARA

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

RADIO 2

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Televisie

 

 

VRT TELEVISIE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VRT NIEUWS

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VRT SPORT

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

ÉÉN

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

CANVAS

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

KETNET

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NET GEMIST/OOIT GEMIST

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

BVN

 -

 Product dat gericht is op een buitenlandse markt

De CHINEZEN

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Geschreven pers

 -

 -

 -

Internet

DEREDACTIE.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MNM.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

KLARA.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

RADIO1.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

RADIO2.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

STUBRU.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

SPORZA.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

CANVAS.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

EEN.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

KETNET.BE/ KAATJE.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

RADIOPLUS.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VRT-TAAL.NET

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

FANSOFFLANDERS.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

FLANDREINFO.BE (FRANS), FLANDERSNEWS.BE (ENGELS) EN FLANDERNINFO.BE (DUITS)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Divers

VAR

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

PEBBLE MEDIA

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

LINE EXTENSIONS

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

 

[96] Vroeger beschikte de VRT nv over een zenderpark en dus over een eigen distributiekanaal voor radio en tv. Door de verkoop van dit park aan Norkring België nv is de VRT nv niet langer actief in het distributiesegment.

[97] VRT nv, "Wat doen we", http://www.vrt.be/wat-doen-we/ontvangst-aanbod/radio