Woord vooraf

Beste lezer

Het afgelopen jaar kwamen diverse media in verschillende delen van de wereld onder vuur te liggen en kwam de vrije nieuwsgaring in gevaar.

In Vlaanderen hebben de beleidsmakers het belang van een divers media-aanbod erkend en werd bij de oprichting van de VRM aan diens Algemene Kamer de opdracht gegeven om mediaconcentraties in kaart te brengen.

Het voornaamste doel van dit rapport is dus om op regelmatige basis correcte en neutrale informatie over de posities van de spelers in de Vlaamse mediasector te bundelen en als beleidsinstrument aan te reiken aan de beleidsmakers.

Maar er bestaat ook interesse vanuit de sector, bij mediaprofessionals en een breder in media geïnteresseerd publiek.

Eind 2015 organiseerde de VRM een bevraging bij de lezers van het mediaconcentratierapport.

Dat leverde een aantal bruikbare tips op.

Zo bleek o.a. interesse naar de cumulatie van mandaten van personen die als wettelijke functiehouder bij mediaondernemingen optreden.  De VRM is hiermee -binnen de grenzen van de privacyregels- aan de slag gegaan. De oefening leverde een aantal nieuwe interessante grafieken in het derde hoofdstuk op.

De structuur van dit rapport bleef grotendeels gelijk aan die van de vorige edities, maar het toenemend belang van sociale media heeft geleid tot een herschikking van de informatie in hoofdstuk 3.

De afsluitdatum van de redactie van dit rapport werd bepaald op 1 oktober 2016. Het kan dus zijn dat de lezer informatie over feiten die zich tussen die datum en de datum van publicatie hebben voorgedaan niet terugvindt in het rapport.

 

Peter Sourbron

Voorzitter van de algemene kamer van de VRM