Woord vooraf

Beste lezer,

De Vlaamse mediasector is voortdurend in beweging. De presentatie van een jaarlijks rapport over Mediaconcentratie in Vlaanderen biedt de mogelijkheid om even halt te houden en te reflecteren over de meest recente evoluties.

Daarom heeft de Vlaamse Decreetgever bij de oprichting van de VRM aan diens algemene kamer de opdracht gegeven om concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart te brengen.

Het voornaamste doel van dit rapport is dus om op regelmatige basis correcte en neutrale informatie over de posities van de spelers in de Vlaamse mediasector te bundelen en als beleidsinstrument aan te reiken aan de beleidsmakers .

Uit ervaring weten we echter dat er ook interesse bestaat vanuit de sector, mediaprofessionals en een breder in media geïnteresseerd publiek.

Naar aanleiding van enkele belangrijke overnames in 2014 werd in het vorige rapport een bijkomend hoofdstuk toegevoegd. Daarin werd een overzicht gegeven van de bestaande Vlaamse overheidsinitiatieven rond de bevordering van mediadiversiteit en hoe deze maatregelen eventueel uitgebreid kunnen worden. Sommige van deze suggesties stelt de VRM voor als beleidsaanbevelingen. Dit hoofdstuk wordt in het huidige rapport overgenomen en uitgebreid.

De afsluitdatum van de redactie van dit rapport werd bepaald op 1 oktober 2015. Het kan dus zijn dat de lezer informatie over feiten die zich tussen die datum en de datum van publicatie hebben voorgedaan niet terugvindt in het rapport.

 

Peter Sourbron

Voorzitter van de algemene kamer van de VRM