Tekstuele beschrijving Figuur 7 2020

De figuur beschrijft de verschillende stadia die doorlopen worden om omroepdiensten tot bij de eindgebruiker te brengen. Verticaal staat

  • Wie de eigenaars zijn van een netwerk
  • Wie de exploitanten zijn van een netwerk
  • Wie de dienstenverdelers zijn

opdat omroepdiensten tot bij de eindgebruiker geraken. De eindgebruiker staat in deze figuur dan ook helemaal onderaan.

Horizontaal worden de verschillende netwerken waarlangs omroepdiensten verdeeld kunnen worden opgesomd. Dit zijn de kabel, DSL, FTTH, satelliet, DVB-T en geconnecteerd. Hieronder wordt elk netwerk met zijn economische agenten opgesomd.

De kabel is in eigendom van Voo, Telenet en Interkabel. Het wordt geëxploiteerd door Voo en Telenet. Voo, Telenet en Orange zijn dienstenverdelers.

Het tweede netwerk is DSL. Dit netwerk is in eigendom van en wordt geëxploiteerd door Proximus. De dienstenverdelers zijn Proximus en Scarlet (Scarlet is onderdeel van Proximus).

Verder is er FTTH (Fiber To The Home). Dit netwerk is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Proximus en Fluvius System Operator. De dienstenverdeler is Proximus.

Daarnaast bestaat er satelliet om omroepdiensten door te geven. Satelliet is in eigendom van en wordt geëxploiteerd door SES Astra. De dienstenverdelers zijn M7 (TV Vlaanderen) en Joyne, maar is ook free to air aanwezig.

Een vierde systeem is DVB-T dat in eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Norkring. De dienstenverdeler is M7 (TV Vlaanderen).

Een laatste netwerk via hetwelke omroepsignalen doorgegeven worden, is geconnecteerd. Eigenaars zijn Interkabel, Orange, Voo, Proximus en Telenet. Exploitanten zijn Orange, Voo, Proximus en Telenet. Dienstenverdelers zijn Proximus, Stievie, Telenet, Be TV, Voo en M7.