Veelgestelde vragen over televisie

Welke soorten particuliere lineaire televisiediensten bestaan er?

Het Mediadecreet onderscheidt volgende particuliere lineaire televisiediensten:

 • de private televisieomroeporganisaties;
  in tegenstelling tot het gecoördineerde Mediadecreet van 4 maart 2005, maakt het Mediadecreet van 27 april 2009 geen onderscheid meer tussen de omroepen die zich richten tot de gehele Vlaamse Gemeenschap, doelgroep- en themaomroepen en betaalomroepen.
  vb: VTM - VT4 - Vitaya - Kanaal Z - Exqi Sport - Belgacom 11
 • de regionale televisieomroeporganisaties.
  vb: AVS - Focus - Rob-TV

Naast de particuliere lineaire televisiediensten bestaan ook de particuliere niet-lineaire televisiediensten.

Welke procedures dient een particuliere televisie-omroep te volgen vooraleer hij kan uitzenden?

Om tot uitzending te kunnen overgaan moeten de private televisieomroeporganisaties een kennisgevingdoen bij de Vlaamse Regulator voor de Media.

Een kennisgeving van een private televisieomroeporganisatie bevat volgende gegevens:

 1. de statuten zoals ze verschenen zijn in het Belgisch Staatsblad en een afschrift van de oprichtingsakte;
 2. een afschrift van de in bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijst van de bestuurders met de vermelding van hun functie in de vennootschap of vereniging;
 3. een opgave van de plaats waar de maatschappelijke zetel, de exploitatiezetel en het hoofdkantoor liggen, alsook van de plaats waar de programmeringsbesluiten genomen worden en waar het personeel werkt;
 4. een duidelijke omschrijving van de te leveren dienst;
 5. een opgave van het grafische logo, van de herkenningsmelodie en van de oorspronkelijke herkenningsbeelden;
 6. een opgave van de financiële structuur en van de aandeelhoudersstructuur.

Kennisgevingsdossiers kunnen op ieder moment worden ingediend. (De VRM wenst wel te benadrukken dat het dossier tijdig moet worden ingediend zodat hij de nodige tijd heeft om het dossier administratief te onderzoeken.)

Een uitzondering vormen de regionale televisieomroeporganisaties waarvan er slechts 11 kunnen worden erkend door de Vlaamse Regering, evenwichtig verdeeld over de verschillende Vlaamse provincies.

De omroeporganisatie die een kennisgeving heeft ingediend onderhandelt met de dienstenverdelers met het oog op de doorgifte van het televisiesignaal.