Particuliere radio-omroeporganisaties: lokale radio-omroeporganisaties

Op 14 juli 2017 en 1 december 2017 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel een aantal nieuwe lokale radio-omroeporganisaties erkend.

Deze erkenningen treden in werking op 01/01/2018.

Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel nog eens 7 lokale radio-omroeporganisaties erkend.

Op 15 juni 2018 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel nog eens 12 lokale radio-omroeporganisaties erkend.

Op 07 september 2018 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 8 vorige erkenningen ingetrokken, en 8 lokale radio-omroeporganisaties opnieuw erkend.

Op 05 april 2019  heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 15 vorige erkenningen ingetrokken, en 15 lokale radio-omroeporganisaties opnieuw erkend.

Op 25 november 2019 heeft de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media 8 nieuwe lokale omroepen erkend.

Op 03/12/2019 heeft de Algemene Kamer de erkenning van frequentiepakket 123 ingetrokken wegens ontbinding van de rechtspersoon aan wie de erkenning was toegewezen.

Op 12 oktober 2020 trekt de Algemene Kamer de erkenning in van frequentiepakket 19 nadat de rechtspersoon besloot af te zien van het pakket.

Op 8 februari 2021 trok de Algemene Kamer de erkenning in van frequentiepakket 121 nadat de rechtspersoon liet weten af te zien van de erkenning.

Op 22 november 2021 trekt de Algemene Kamer de erkenning van frequentiepakket 15 in.

Op 20 december 2021 trekt de Algemene Kamer de erkenning van frequentiepakket 60 in . trekt de Algemene Kamer de erkenning in van frequentiepakket 127 nadat de rechtspersoon besloot af te zien van het pakket.

Een aangepaste lijst (in pdf) met alle erkende omroepen en hun lokaliteiten en frequenties kunt u raadplegen op deze pagina.