Particuliere radio-omroeporganisaties: lokale radio-omroeporganisaties

Op 14 juli 2017 en 1 december 2017 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel een aantal nieuwe lokale radio-omroeporganisaties erkend.

Deze erkenningen treden in werking op 01/01/2018.

Een lijst (in pdf) met alle erkende omroepen en hun lokaliteiten en frequenties kunt u raadplegen op deze pagina.