Particuliere radio-omroeporganisaties: lokale radio-omroeporganisaties

Op 14 juli 2017 en 1 december 2017 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel een aantal nieuwe lokale radio-omroeporganisaties erkend.

Deze erkenningen treden in werking op 01/01/2018.

Op 30 maart 2018 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel nog eens 7 lokale radio-omroeporganisaties erkend.

Op 15 juni 2018 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel nog eens 12 lokale radio-omroeporganisaties erkend.

Op 07 september 2018 heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 8 vorige erkenningen ingetrokken, en 8 lokale radio-omroeporganisaties opnieuw erkend.

Op 05 april 2019  heeft de Vlaamse Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 15 vorige erkenningen ingetrokken, en 15 lokale radio-omroeporganisaties opnieuw erkend.

Een aangepaste lijst (in pdf) met alle erkende omroepen en hun lokaliteiten en frequenties kunt u raadplegen op deze pagina.