Kennisgevingsformulier kabelomroepnetwerk

De Vlaamse Regulator voor de Media dient vooraf op de hoogte te worden gebracht van het aanbieden van een kabelomroepnetwerk in het Vlaamse Gewest of van de overdracght ervan aan derden. Voor deze kennisgeving (of voor wijzigingen aan eerdere kennisgevingen) kan gebruik gemaakt worden van bijgevoegd formulier.