1.2.1. Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft volgende opdrachten en bevoegdheden:

  • Sluiten van de beheersovereenkomst van de VRM met de minister;
  • Goedkeuren van de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst;
  • Opmaken van de begroting;
  • Herverdelen begrotingskredieten;
  • Opmaken algemene rekening;
  • Rapporteren over de uitvoering van de begroting;
  • Opmaken jaarverslag VRM.

De raad van bestuur wordt samengesteld door de Vlaamse Regering. De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en heeft de leiding over het personeel. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 werden Matthias Storme en Myriam Van Varenbergh aangesteld als leden van de raad van bestuur. Matthias Storme werd als voorzitter aangesteld.

In de huidige samenstelling bestaat de raad van bestuur uit:

  • Matthias Storme (voorzitter),
  • Joris Sels (gedelegeerd bestuurder),
  • Myriam Van Varenbergh

Duncan Braeckevelt werd door de Vlaamse Regering aangesteld als regeringsafgevaardigde.

Foto raad van bestuur

Van links naar rechts: Duncan Braeckevelt, Myriam Van Varenbergh, Matthias Storme en Joris Sels