1.2.2. Algemene kamer

De algemene kamer heeft volgende taken:

 • Toezicht op de naleving van het Mediadecreet, opleggen van sancties bij inbreuken op het Mediadecreet;
 • Uitreikingen, wijzigen, schorsen en intrekken van zendvergunningen;
 • Toekennen, schorsen, intrekken van vergunningen voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk;
 • Geven en intrekken van toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven;
 • Ontvangen van verschillende soorten kennisgevingen gericht aan de VRM;
 • Bepalen van relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken. Analyseren van die markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn;
 • Identificeren van ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht en indien nodig opleggen van één of meer verplichtingen;
 • De concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart brengen;
 • Toezicht op de naleving door de openbare omroeporganisatie (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Hierover jaarlijks rapporteren aan de Vlaamse Regering;
 • Verlenen van advies aan de Vlaamse Regering indien de VRT nieuwe diensten of activiteiten wil uitoefenen die niet gedekt zijn door de beheersovereenkomst;
 • Uitvoeren van bijzondere opdrachten die de Vlaamse Regering aan de algemene kamer kan toevertrouwen, voor zover die te maken hebben met de reeds opgesomde taken;
 • Nemen van maatregelen krachtens artikel 192/1, 192/2, 192/3, 200, § 1/1, en artikel 202, § 2.

De algemene kamer wordt samengesteld door de Vlaamse Regering.

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2013 werd Peter Sourbron als voorzitter van de algemene kamer aangesteld (in plaats van Eric Brewaeys). Volgend op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2013 bestond de algemene kamer uit:

 • Peter Sourbron, voorzitter
 • Carlo Adams, ondervoorzitter
 • Peggy Valcke
 • Ronny Lannoo
 • Katrien Van der Perre  

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 werden de leden van de algemene kamer opnieuw aangesteld.  Carlo Adams werd als voorzitter aangesteld, Peter Sourbron als ondervoorzitter. Volgend op dit besluit bestaat de algemene kamer uit:

 • Carlo Adams, voorzitter
 • Peter Sourbron, ondervoorzitter
 • Peggy Valcke
 • Ronny Lannoo
 • Katrien Van der Perre

Foto algemene kamer

 

 

Van links naar rechts: Peter Sourbron, Peggy Valcke, Carlo Adams, Katrien Van der Perre, Ronny Lannoo