4.5. Beslissing 2012/032: VRM tegen BVBA SBS Belgium (VijfTV - Sex and the City)

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen stelde een onderzoek in naar de uitzendingen van de Serie 'Sex and the City'.

Het betreft de aflevering 'Hot Child in the City', uitgezonden op 26 juni 2012 (19u15 - 20u). Het betreft dezelfde aflevering, uitgezonden binnen hetzelfde uurslot, als de aflevering waarvoor VijfTV reeds in 2007 gewaarschuwd werd (beslissing 2007-016). In de aflevering komen zeer expliciete beelden voor van een man die masturbeert met voor zich blootblaadjes die duidelijk in beeld worden gebracht. De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is in deze beslissing van oordeel dat de vertoonde beelden voor sommige minderjarigen leeftijds- en ontwikkelingsinadequaat zijn en schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen (in casu kinderen jonger dan 12 jaar).

Het Mediadecreet bepaalt dat lineaire televisieomroeporganisaties geen programma's mogen uitzenden die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzending normaliter niet zullen zien of beluisteren. Wanneer dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is van oordeel dat het uitzenden vóór 20u van een programma dat schadelijk kan zijn voor kinderen beneden de 12 jaar, niet waarborgt dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Bovendien werd door VijfTV wel een visuele waarschuwing ('12+') uitgezonden maar, deze visuele waarschuwing werd slechts enkele seconden uitgezonden en dus niet gedurende de hele uitzending zoals voorzien in het Mediadecreet. Er werd evenmin een akoestische waarschuwing voorzien waarin de kijker werd gewaarschuwd voor de mogelijke schade.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is bijgevolg van oordeel dat VijfTV een inbreuk heeft gepleegd op artikel 42, tweede en derde lid, van het Mediadecreet. Bijgevolg wordt een geldboete van 2.500 euro opgelegd.