1.2.1. Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft volgende opdrachten en bevoegdheden:

  • Sluiten van de beheersovereenkomst van de VRM met de minister;
  • Goedkeuren van de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst;
  • Opmaken van de begroting;
  • Herverdelen begrotingskredieten;
  • Opmaken algemene rekening;
  • Rapporteren over de uitvoering van de begroting;
  • Opmaken jaarverslag VRM.

De raad van bestuur wordt samengesteld door de Vlaamse Regering.
In de huidige samenstelling bestaat de raad van bestuur uit :

  • Katia Segers, voorzitter
  • Joris Sels, gedelegeerd bestuurder
  • Myriam Van Varenbergh

Duncan Braeckevelt werd door de Vlaamse Regering aangesteld als regeringsafgevaardigde.

Raad van bestuur VRM - van links naar rechts: Duncan Braeckevelt, Myriam Van Vaerenbergh, Katia Segers, Joris Sels

Van links naar rechts: Duncan Braeckevelt, Myriam Van Vaerenbergh, Katia Segers, Joris Sels