4.3. Beslissing 2011/033: V.M. tegen NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (Ketnet - De Elfenheuvel)

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen ontving een klacht tegen het taalgebruik in het programma 'De Elfenheuvel' op Ketnet.

Volgens de klaagster werd in het programma ongepaste taal gebruikt op een moment dat jonge kinderen naar televisie kijken. De klaagster was geschokt toen het personage Kyan in een ruzie met zijn vader "fuck off" riep. Ze beklaagt zich eveneens over het gebruik van het woord "trut" door het personage Maud en over een scène waarin Maud en Kyan te suggestief kussen terwijl het lied "sex is in the air tonight" wordt gespeeld.

Om ontvankelijk te zijn moet een klacht de uitzending waartegen de klacht wordt ingediend aangeven, met vermelding van de dag en het uur waarop de uitzending heeft plaatsgevonden.

De klaagster gaf in haar brief aan klacht in te dienen tegen het programma 'De Elfenheuvel', meer bepaald een aflevering die werd uitgezonden in de week van 30 september 2011.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen heeft bijgevolg de klacht onontvankelijk verklaard.  Het vermelden van een week van uitzending voldoet namelijk niet aan de voorwaarden van ontvankelijkheid van een klacht.