Rapportering jaarlijkse totaalsom investeringen (investeringsverplichting en stimuleringsregeling)

Door onderstaande regelgeving wordt de controle op de naleving van de investeringsverplichting en de stimuleringsregeling aan de VRM toevertrouwd.

Op deze manier beschikt de VRM over de totaalsom van de bijdragen die op basis van beide regelingen jaarlijks geïnvesteerd worden in audiovisuele werken, zowel via coproductieprojecten als via rechtstreekse bijdragen aan het VAF, Vlaams Audiovisueel Fonds.

De jaarlijkse totaalbedragen voor de jaren 2020 t.e.m. 2024 zijn:

  • 2020: € 4.857.409,18
  • 2021: € 5.143.930,12
  • 2022: € 6.155.685,46      
  • 2023: € 6.991.032,06
  • 2024: € 7.511.917,43

Toepasselijke regelgeving:

maandag, 1 juli 2024