Bijdrage VRM-administratie aan een nieuw regeerakkoord 2024-2029

De administratie van de VRM publiceert de nota 'Bijdrage aan een nieuw regeerakkoord 2024-2029'. Met deze nota wil de administratie naar de toekomst kijken, meer bepaald naar de volgende regeerperiode. Vanuit haar expertise wil de administratie de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord een aantal aanbevelingen doen waarvan zij de realisatie nodig acht zodat de VRM de komende regeerperiode zijn opdrachten op een effectieve, efficiënte en onafhankelijke wijze kan blijven uitoefenen in een steeds sneller evoluerende en turbulente mediaomgeving en samenleving.

Twaalf beleidsaanbevelingen worden in de nota aangeraakt en verder toegelicht. Tot slot wordt de VRM als organisatie voorgesteld.

donderdag, 27 juni 2024