Lokale DAB+-proefprojecten worden verlengd met 3 jaar

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, heeft op 9 januari 2023 beslist de lokale DAB+-proefprojecten te verlengen met een periode van 3 jaar. Tevens worden, onder bepaalde voorwaarden, ook een beperkt aantal steunzenders toegelaten.

Op 1 februari 2022 ging in elk van de 5 Vlaamse provincies een lokaal DAB+-proefproject van start, dit voor een periode van 1 jaar. Aan deze proefprojecten namen 59 lokale radio-omroepen deel, dit is de helft van de Vlaamse lokale radiosector.

Het eerste jaar van de lokale DAB+-uitzendingen leverde nuttige inzichten op over de manier waarop DAB+-uitzendingen worden gerealiseerd in een semi-provinciaal zendgebied, welke dekking daarvoor tot stand komt en hoe er binnen de pilootprojecten wordt samengewerkt.

Uit de evaluatie van dit eerste jaar blijkt dat er amper technische problemen worden gesignaleerd, evenmin blijken er storingen van of op andere netwerken.

Het zendbereik voor de mobiele ontvangst en de kwaliteit van het omroepsignaal worden als positief ervaren.

Alle proefprojecten geven ook aan dat de DAB+-uitzendingen in de huidige vorm betaalbaar blijken.

Daartegenover staat dat een ononderbroken dekking binnen het semi-provinciale zendgebied noodzakelijk blijkt, naast de opvulling van enkele ‘gaten’ in de dekking waar het DAB+-signaal niet of te zwak doorkomt.

Elk project pleit er voor om steunzenders toe te laten om een stabiele en ongestoorde ontvangst van het signaal in het hele huidige zendgebied te bewerkstelligen.

Het opvullen van gaten in de huidige dekking, waardoor luisteraars via DAB+ in de wagen het omroepsignaal zonder onderbrekingen kunnen blijven ontvangen, kan de transitie van FM naar DAB+ verder versterken.

Daarom worden de lokale DAB+-proefprojecten en de tijdelijke zendvergunningen verlengd met een periode van 3 jaar.

Aangezien het perspectief op een definitief digitaal frequentieplan afhankelijk is van het verloop van de onderhandelingen over de verdeling van de digitale radiofrequenties op Europees vlak, lijkt een termijn van 3 jaar om de proefprojecten rechtszekerheid te bieden over de continuïteit van de lokale DAB+-uitzendingen aangewezen, ook voor eventuele bijkomende investeringen in de projecten.

Tegelijkertijd wordt ook de activering van een beperkt aantal steunzenders en repeaters (bijv. voor de ontvangst in tunnels…) binnen de reeds bestreken lokale DAB+-zendgebieden mogelijk gemaakt

De vraag naar steunzenders blijkt duidelijk uit de evaluatieverslagen van de deelnemende proefprojecten. Het toestaan ervan kan op termijn een grote meerwaarde betekenen voor de continuïteit van de lokale DAB+-zendgebieden en bijdragen tot een storingsvrije mobiele ontvangst.

De Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, en de VRM zijn ervan overtuigd dat de keuze voor de verlenging van de tijdelijke zendvergunningen, voor langere termijn en met bijkomende technische mogelijkheden, tegemoetkomt aan de belangen van alle betrokken actoren en zal bijdragen tot de transitie van de FM- naar de DAB+-technologie, waarbij voor de lokale radio-omroepen ook een rol is weggelegd.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle is tevreden:

“De toekomst van de radio is digitaal. Ook onze lokale radio’s werken volop aan hun digitaal toekomstverhaal. DAB+ speelt daarin een belangrijke rol. Na één jaar proefdraaien met DAB+, zijn de ervaringen van de lokale radio’s duidelijk positief. Met de verlenging van de proefprojecten voor drie jaar, kunnen de lokale zenders hun digitalisering verderzetten.”

De VRM zal nu contact opnemen met alle lokale DAB+-proefprojecten voor de verdere administratieve afhandeling, zodat alle proefprojecten voor 1 februari 2023, de start van de verlengde termijn voor de lokale DAB+-uitzendingen, over de nodige zendvergunningen kunnen beschikken.

Toegevoegd aan dit bericht kan je het voorwaardenkader en het aanvraagformulier voor bijkomende steunzenders terugvinden.


Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM?

Twitterwww.twitter.com/vrmmedia
Whatsapp-verzendlijst: +32 474 49 11 48 (voeg VRM toe aan het adresboek in je smartphone en stuur in Whatsapp een bericht met 'naam voornaam, inschrijving')
LinkedinOnze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief 

maandag, 16 januari 2023