Conformiteit kostentoerekeningssystemen kabeloperatoren

In het marktanalysebesluit van 29 juni 2018 werd aan de kabeloperatoren de verplichting opgelegd om een kostentoerekeningssysteem op te zetten.

De kabeloperatoren hebben de afgelopen maanden documenten aangeleverd voor het boekjaar 2021 (3de oefening). Die documenten (de beschrijving van het kostentoerekeningssysteem en het verplichte controleverslag van een bedrijfsrevisor) zijn nagekeken.

De VRM heeft vastgesteld dat de aangeleverde documenten voldeden aan de voorschriften.

Bij dit bericht vindt u de mededelingen van de Algemene Kamer van de VRM betreffende de conformiteit van de kostentoerekeningssystemen van enerzijds Telenet en anderzijds Voo NV.

maandag, 3 juli 2023