Oproep tijdelijke zendvergunningen voor lokale DAB+proefprojecten

De VRM publiceert een kader met algemene en technische voorwaarden waaronder tijdelijke zendvergunningen kunnen worden toegekend voor lokale DAB+ proefprojecten. 

In afwachting van de vastlegging van een definitief digitaal frequentieplan en de bijhorende reglementering hierrond, zullen erkende lokale radio-omroepen onder deze voorwaarden door onderlinge samenwerking kunnen deelnemen aan proefprojecten in het teken van het uittesten van DAB+ technologie, die tot nog toe niet wordt aangewend voor lokale of provinciale toepassingen.

Deze proefprojecten kunnen de Vlaamse overheid en de lokale radiosector nuttige inzichten bieden in de wijze waarop DAB+uitzendingen kunnen worden gerealiseerd in een lokaal zendgebied en welke dekking daardoor tot stand komt, hoe de samenstelling van de ‘multiplex’ kan gebeuren (cloud versus operator), hoe kan worden samengewerkt om dit alles te realiseren en of nieuwe DAB+zenders eventueel impact hebben op de bestaande landelijke DAB+netwerken.

Tijdelijke zendvergunningen voor een lokaal DAB+ project zullen worden toegekend voor een termijn van 1 jaar, eventueel verlengbaar met 3 of met 6 maanden.

Kandidaten voor een tijdelijke zendvergunning voor een lokaal DAB+proefproject melden zich vóór 15 oktober 2021 bij de VRM met hun contactgegevens. Wanneer er meerdere kandidaturen zijn per provincie, worden de betrokken kandidaten hiervan op de hoogte gebracht, met het oog op het indienen van een aanvraag voor een gezamenlijk proefproject.

Aanvragen voor een tijdelijke zendvergunning voor een lokaal DAB+ proefproject kunnen worden ingediend tot 1 december 2021.

Aanvragers van een tijdelijke zendvergunning voor een lokaal DAB+proefproject verklaren zich akkoord met het bijgevoegde algemene en technische voorwaardenkader.

Bijgevoegd aan dit bericht wordt ook een aanvraagformulier met vermelding van alle vereiste formele en technische gegevens ter beschikking gesteld.

Contactpersoon VRM:
Gert Bulté - [email protected]

dinsdag, 21 september 2021