Uitstel tot 30 september 2020 voor betaling vergoeding erkende netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 bepaalt dat de erkende netwerkradio-omroeporganisaties voor het gebruik en behoud van de toegewezen frequenties vanaf het tweede volle kalenderjaar een jaarlijkse vergoeding moeten betalen. Per frequentiepakket bedraagt dit 5.000 euro, te betalen aan de Vlaamse Regulator voor de Media.

Voor de erkende lokale radio-omroeporganisaties moet per omroepprogramma een bedrag van 500 euro betaald worden.

Recent heeft de VRM de erkende netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties die deze vergoeding voor het werkingsjaar 2019 verschuldigd zijn aangeschreven, met de vraag de vergoeding te betalen tegen de door de Vlaamse Regering bepaalde vervaldatum (30 april 2020).

Gelet op de economische impact die de bestrijding van het coronavirus met zich mee brengt, werd in overleg tussen de minister van Media en de administratie van de VRM beslist om uitstel van betaling toe te kennen aan de betrokken netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties. De betaling van de jaarlijkse vergoeding dient uiterlijk te gebeuren tegen 30 september 2020 op het meegedeelde rekeningnummer van de VRM.

dinsdag, 24 maart 2020