Bevraging over de referentie-aanbiedingen van operatoren met aanmerkelijke marktmacht

De CRC (de Conferentie van telecommunicatie- en mediaregulatoren, namelijk het BIPT, de CSA, de Medienrat en de VRM) nam op 29 juni 2018 (met een corrigendum van 11 juli 2018) een aantal besluiten in verband met de analyse van de breedband- en omroepmarkten. 

Deze beslissingen leggen aan de operatoren met aanmerkelijke marktmacht ondermeer  verplichtingen op met betrekking tot het uitwerken van een referentieaanbod  

  • voor de doorverkoop van de analoge en toegang tot Brutélé’sNethys en Telenet’s digitale signalen in haar basis televisieaanbod aan derden,  

  • voor het uitwerken van een referentieaanbod voor centrale toegang tot het kabelnetwerk met het oog op het aanbieden van breedbanddiensten op het kabelnetwerk door derden. 

Het BIPT vraagt momenteel aan geïnteresseerde partijen om commentaar en observaties te geven betreffende de voorstellen die ingediend werden door de operatoren. 

De VRM wijst de geïnteresseerde partijen erop dat zij via onderstaande link kennis kunnen nemen van deze documenten en hun commentaar kunnen bezorgen aan het BIPT.

https://www.bipt.be/nl/operatoren/telecom/markten/breedband/pre-consulta...

 

woensdag, 23 januari 2019