Vraag en antwoord: herziening richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Op 28 november 2018 werd de EU-Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 2018/1808 gepubliceerd.

Iedere lidstaat moet deze richtlijn nu omzetten in nationale regelgeving. Dit moet ten laatste gebeuren tegen september 2020.

De VRM ging alvast in op enkele aspecten van de nieuwe richtlijn:

  • Vallen videoplatformdiensten (video-sharing platforms) onder de nieuwe richtlijn?
  • Hoeveel televisiereclame mag worden uitgezonden onder deze nieuwe richtlijn?
  • Gelden er nieuwe regels voor productplaatsing?
  • ...

Deze (en nog veel meer) antwoorden kan je terugvinden in bijgevoegd document.

woensdag, 19 december 2018